Sandromeda

Medelynai

Lietuva – žalias kraštas kur gamtinis kraštovaizdis kelia turistų ir pačių Lietuvos gyventojų pasigėrėjimą. Tačiau tos rezultatas – nėra vien motinos gamtos dovana. Prie augmenijos išsaugojimo gausiai prisideda Lietuvos medelynai,…

Read more